Cees Willemsen
Lage Markt 48
6511VL Nijmegen

Zaak: +31 248 443 0 99
Mobiel: +31 640 729 594

info@ceeswillemsen.nl

.

Laatste Nieuws: 21 april: Lezing over geschiedenis Brabantse psychiatrie in Halsteren


Welkom op de nieuwe website ceeswillemsen.nl

Actueel

Cees Willemsen,

Historicus, auteur: geschiedschrijving van banken, bedrijven en instellingen,
Nederlandse psychiatrie en Slavische letteren.


Cees Willemsen heeft als zelfstandig historicus naam gemaakt met veel geprezen geschiedwerken over de GGZ in Brabant, waaronder Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967 en De belofte van het hiernumaals. Zeventig jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg in het gewest Breda 1929-1999.

Hij verstaat de kunst om de particuliere geschiedenis van een instelling te verweven met de meer algemene geschiedenis van de lokale gemeenschap. In deze trant schreef hij onder meer bankgeschiedenissen als Bankieren in Zierikzee, 180 jaar Nutsspaarbank 1819-1999 en Dichtbij & Betrokken. De geschiedenis van de Rabobanken in Etten en Leur 1899-2006.

Daarnaast heeft hij verschillende bedrijfsgeschiedenissen gepubliceerd, waaronder het in 2011 bij uitgeverij De Geus verschenen koffietafelboek: Het Fundament. Kroniek van Sprangers Bouwbedrijf ~ Bouwers sinds 1796.

Voor opdrachtgevers geldt in de regel dat geschiedenis meer is dan het verleden in kaart brengen. Het is een prima hulpmiddel bij het verwerven van nieuwe opdrachten en een nuttig instrument in actuele discussies. De in kaart gebrachte geschiedenis helpt de verwachtingen, doelstellingen, resultaten van een bedrijfspolicy na een x-aantal jaren voor medewerkers, klanten, relaties op een heldere wijze op een rij te zetten. Zo vroeg GGZ Midden-Brabant destijds om een terugblik (De psychiater en de witte vlek) die de paradigmawisselingen in de professionele en maatschappelijke visie op psychiatrie, maar ook de discussie over nut en nadeel van schaalvergroting, specialisering & professionalisering, integratie, maatschappelijke verantwoording & cliëntenbetrokkenheid etc. in kaart bracht.

Verder schrijft Willemsen regelmatig essays over Russische literatuur in het Tijdschrift voor Slavische literatuur, waarvan hij tevens redacteur is, en in Streven, Cultureel, Maatschappelijk Maandblad.

2017

Ook dit jaar is weer waanzinnig druk. Deze opmerking heeft ogenschijnlijk veel weg van een modieus cliché, maar oordeel zelf. In het voorjaar heb ik de ruim 125-jarige geschiedenis van de grootste Utrechtse studentengezelligheidsvereniging Veritas afgerond. Daarmee ligt er natuurlijk nog geen boek. Dat zal niet eerder dan eind dit jaar verschijnen. Het is volgens de wetenschappelijke begeleidingscommissie onder leiding van prof. dr. Leen Dorsman een boeiende mentaliteitsgeschiedenis geworden, waarin het bestaansrecht en de bestaansreden, het raison d’être, van een studentenvereniging in deze tijd aan de orde worden gesteld, met veel aandacht voor aloude vormingsidealen, de rol van rituelen, de vorming van een groepsidentiteit en een duiding van haar maatschappelijke betekenis .

Vanaf het komend najaar hoop ik mijn geschiedenis van uitgeverij SUN, tevens mijn dissertatie, af te ronden, zodat deze nog voor de zomer van 2018 verdedigd kan worden.

In de zomermaanden startte ik op verzoek van Bouwbedrijf Sprangers met een update van mijn in 2011 verschenen Het Fundament . Deze schitterend uitgegeven bouwgeschiedenis is hen kennelijk zo goed bevallen dat zij graag zien dat ik om de zoveel jaar een supplement verzorg, Het beoogde supplement zal najaar 2018 verschijnen.

Aad Ouborg en zijn kinderen, oprichters en eigenaren van onder meer: Princess Sportsgear, Princess Traveller en The Bourgini Company B.V. hebben onlangs aangegeven nog dit jaar mijn bedrijfsgeschiedenis onder de titel: Ondernemen zit in onze genen. Een kroniek van het ondernemersgeslacht Ouborg uit te brengen. Vanwege de stormachtige ontwikkelingen binnen hun bedrijven kwamen er steeds nieuwe hoofdstukken bij. Omdat dit voorlopig geen einde zal nemen, is besloten alsnog een punt te zetten en tot publicatie over te gaan.

Bovenstaande betekent dat er het komend jaar minstens drie boeken van mijn hand zullen verschijnen. Kortom, een topjaar. Hectisch, maar vooral ook stimulerend voor een ambitieuze historicus.

2016

Sinds april 2015 wordt al mijn tijd opgeslorpt door de geschiedenis van de Utrechtse studentenvereniging Veritas, een forse klus waar ik met erg veel plezier en grote ambitie aan werk. De wetenschappelijke begeleidingscommissie toonde zich zeer content met de inmiddels overlegde hoofdstukken, ook al zijn er nog veel te gaan het komend jaar. De studie van het van origine katholieke Veritas verrijkt niet alleen mijn inzicht in de geschiedenis van het studentenleven en het Nederlands katholicisme, maar werpt vanuit het Utrechtse ook nieuw licht op de geschiedenis van uitgeverij SUN en haar Nijmeegse katholieke roots, die ik ook nog onder handen heb.

De laatste jaren word ik regelmatig herinnerd aan mijn actieverleden. Zo belde de Volkskrant me op dinsdag 8 maart voor commentaar op de studentenacties tegen de NS. Vorig jaar om deze tijd belde NU.nl in verband met de toenmalige studentenacties, w.o. de bezetting van het Maagdenhuis.

Vrijdagavond 19 februari j.l. werd ik in het NPO1 radioprogramma Met het ook op morgen geinterviewd door Wilfried de Jong over mijn aandeel in de Piersonacties in Nijmegen 35 jaar geleden. Met extreem grote inzet van politie en leger (2000 man) werd destijds de bezetting van de arbeidershuisjes en het aanpalende pakhuis in Piersonstraat en Karregas beeindigd. Een dag na de gewelddadige ontruiming was al duidelijk dat de geplande parkeergarage er nooit meer zou komen. Maar het was een prestigegevecht, dat uiteindelijk de neergang inluidde van het CDA en de VVD in Nijmegen, terwijl Groenlinks haar gewonnen prestige kapitaliseerde. Vanaf de jaren tachtig is genoemde partij samen met de SP steeds sterker geworden. Ze laten de PvdA en zeker de overige partijen in de regel qua raadszetels ver achter zich. Van deze periode dateert het Nijmeegse logo: Havana aan de Waal. Eind 1981 volgde nog de blokkade van Dodewaard, die echter op een -gewelddadige- mislukking uitliep. Beide acties bleken achterhoedegevechten. Parkeergagrages in plaats van sociale woningbouw in het centrum van de stad was inmiddels een achterhaald concept, evenals kernenergie.

Kort erna werd de SP, die zich in de Piersonactie nauwelijks had laten zien, door de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen en linksradicale partijen verketterd vanwege haar brochure Gastarbeid en kapitaal in Nederland. Terug kijkend als actievoerder en betrokken burger, maar ook als historicus, moet ik constateren dat de SP in diezelfde wijken met het integratiethema een veel wezenlijker maatschappelijk vraagstuk aankaartte dan wij als actievoerenden met onze parkeergagages. Toen - in 1983- veegden we als multi-cultifans de concurrerende SP met graagte op een fascistische hoop met de opkomende Centrumpartij van Janmaat. Sinds die jaren tachtig zijn we, constateer ik, steeds meer naar een gesegregeerde samenleving toe gegroeid, waarvan de maatschappelijke lasten als vanouds richting 'onderkant' van de samenleving worden afgeschoven. Dit laatste issue had ik vanuit historisch, maar ook actueel politiek oogpunt, graag in bedoelde uitzending naar voren gebracht. Die kans werd me ook wel geboden, maar hij glipte me door de (tijd)druk van zo'n korte uitzending door de vingers. Nu resteerde alleen dat kraakverhaal met een hoog Picornie(hooligan)gehalte. Toch jammer.

2015

Zondag 17 december sprak ik in een uitzending van het zeer populaire radioprogramma OVT over de teloorgang van het (katholieke) cooperatieve ideaal bij de Rabobank. Aanleiding was het aangekondigde massa-ontslag van 9000 werknemers. Onlangs bleek dat ondanks of juist dankzij deze 'overtolligen' het afgelopen jaar ruim twee miljard euro winst is gemaakt.

Eind 2014 kreeg ik het verzoek van dr. Tom Stoelinga, o.m. voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen, om een wetenschappelijke geschiedenis te schrijven van de Utrechtse studentenvereniging C.S. Veritas. Deze roemruchte, van origine katholieke vereniging, waarvan Stoelinga ooit praeses collegii was, bestond in 2014 honderdvijfentwintg jaar. Het uitgebreide archief van Veritas is voor de gelegenheid overgebracht naar het KDC in Nijmegen, wat mijn onderzoek zeer vergemakkelijkt. Met ingang van 1 april 2015 ben ik met mijn onderzoekswerkzaamheden gestart. Het boek zal naar verwachting medio 2017 verschijnen. De wetenschappelijke begeleiding is in handen van prof. dr. Leen Dorsman, hoogleraar universiteitsgeschiedenis en voorzitter van de Commissie Geschiedschrijving Universiteit Utrecht en o.m. Péjé Knegtmans van de Universiteit van Amsterdam en Jan Brabers van de Radbouduniversiteit.

Op 6 januari 2015 werkte ik mee aan een uitzending van het televisieprogramma Andere Tijden, dat zijn uitzending wijdde aan de actie: Help de Russen de winter door, in 1991-92. De boeiende uitzending leverde veel reacties op, ook voor mij persoonlijk. De algemene strekking van het verhaal was, wellicht onder invloed van de sterk bekoelde verhoudingen met Rusland, redelijk kritisch, in elk geval kritischer dan ik zelf - ook destijds- was. De televisie-uitzending van de VARA onder leiding van Sonja Barend waarmee december 1991 de actie begon, bleek, zeker in het licht van vandaag, een zuiver melodrama, een tearjerker, bovendien ongegeneerd commercieel.

Heb eindelijk mijn site aangepast. Geen grote veranderingen, want daarvoor had en heb ik het gelukkig te druk. Moderner is ie er ook niet op geworden, al ben ik sowieso enigszins allergisch voor de term modernisering. Zo is het In de politiek in de regel een eufemisme voor allerlei versoberingen en dus verslechteringen van het sociaal verzekeringstelsel en andere zaken die van overheidssteun afhankelijk zijn. Maar belangrijker is dat de oude homepage met een weliswaar actuelere foto van het werkparadijs aan de Lage Markt mijn werkzaamheden het beste weergeeft.

Naar aanleiding van het voltooide manuscript eind 2014 van Ondernemen zit in onze genen. Een kroniek van het ondernemersgeslacht Ouborg is besloten om voor een extended version te gaan, dit wil zeggen met een verbreding en verdieping van vooral de Bredase context, inclusief de wederwaardigheden van de jongste, uiterst succesvolle Ouborggeneratie. Het boek zal voor de zomer 2016 verschijnen.

Vormgeving en layout van bedoeld boek is in handen van Geert de Jong, oprichter van het bekende bureau Smidswater en

Ron Schouwenaar van TZ studio ter zake.