Cees Willemsen
Lage Markt 48
6511VL Nijmegen

Zaak: +31 248 443 0 99
Mobiel: +31 640 729 594

info@ceeswillemsen.nl

.

Laatste Nieuws: 21 april: Lezing over geschiedenis Brabantse psychiatrie in Halsteren


Welkom op de nieuwe website ceeswillemsen.nl

Recensies

Webrecensie BMGN 125:4 (2010)

Linde, Maarten van der, De Horst 1945 -2005. Biografie van een buitenbeentje (Amsterdam: SWP, 2005, 176 blz., ISBN 90 6665 698 0); Willemsen, Cees, De Kopse kant van Nijmegen. Vijftig jaar Akademie voor Edukatieve Arbeid, 1956 -2006 (Nijmegen: Valkhof Pers, 2007, 437 blz., ISBN 978 90 5625 234 2).

Het historisch genre van gedenkboeken heeft zich ontworsteld aan het beeld van feestbundels waarin van de jubilerende organisatie niets dan goeds vermeld wordt. [...} De historicus Cees Willemsen kent de Kopse Hof, oorspronkelijk een opleiding voor katholieke jeugdleiders die nadruk op creatieve en kunstzinnige vorming legde, zelf niet van binnenuit. Hij heeft zich echter grondig in de archieven en interne publicaties verdiept en hield meer dan veertig uitgebreide interviews met voormalige docenten en leerlingen. De neerslagen van de interviews vormen het leeuwendeel van het boek, waarbij Willemsen toelichting en achtergronden verschaft. In de eerste hoofdstukken laat hij zien hoe de opleiding de Kopse Hof voort kwam uit de katholieke zuil en hoe vrouwen hier het initiatief namen voor een opleiding waarbinnen ruimte zou zijn voor creativiteit en kunst in het werken met maatschappelijke achterblijvers, de ‘massajeugd’ in de termen van die tijd. Hij beschrijft hoe in het blad Dux ruimte ontstond voor een minder dogmatische benadering van opvoeding. De geschiedenis van deze opleiding laat fraai zien hoe aandacht voor kunst en spel (‘het ludische’) meer en minder ruimte kregen in de halve eeuw dat opbouwwerk en cultureel werk in Nederland professioneel ontwikkeld werd. Wat levert het historisch gezien op? Ik vind een winstpunt dat beide boeken laten zien hoe in Nederland de democratiseringsbeweging van de jaren zestig in het algemeen en de vrouwenbeweging in het bijzonder, een voedingsbodem vonden in de verzuiling van onderwijsinstellingen. Dat blijkt in beide boeken uit de beschrijving van de beginjaren waarin de verzuilde subtop ruimte nam en kreeg om een nieuwe opleiding te bedenken. Beide opleidingen hebben geëxperimenteerd met radicaal nieuwe onderwijsvormen. De ruimte om zo te experimenteren was een resultaat van de vrijheid van onderwijs die aan het verzuilde onderwijs geboden werd. Zolang de vernieuwing geen nationaal beleid werd, kregen vernieuwers binnen de zuilen die ruimte. In zekere zin is hier een bevestiging van de stelling van Kennedy dat de jaren zestig in Nederland minder politiek en gewelddadig waren dan in omringende landen vanwege de flexibiliteit van de elite. Beide boeken doen echter meer – ze geven aan hoe belangrijk lokaal en biografisch onderzoek naar actoren is. Bovendien laten ze zien dat de jaren zeventig verschil hebben gemaakt, juist omdat vernieuwers in de luwte van nationale politieke conflicten hun weg konden vinden naar de beroepspraktijk. Beide studies leren ons namelijk veel over de manier waarop ideeën van nieuwe sociale bewegingen werden omgezet naar professionele zorg in de jaren negentig. [...]. Het is te hopen dat zij hun weg vinden naar historische onderzoekers die zich bezig houden met sociale bewegingen, zoals de vrouwenbeweging, en de geschiedenis van professionele sociale zorg in multiculturele context.

Berteke Waaldijk, Universiteit Utrecht

 • Rieni Voermans, ‘Dichtbij&Betrokken. De geschiedenis van de Rabobanken in Etten en Leur 1899-2006’,
  ín: De Ghulden Roos. Jaarboek 69 (2009), pp.139-143.
  lees verder
  Herman Simissen, 'De Kopse kant van Nijmegen', Streven 7(2008), p. 668-669.
  lees verder

 • De Gelderlander, 11 februari 2008 Kopse Hof: 'wat bleef, is betrokkenheid bij onderkant samenleving'.
  lees verder


 • Ruud Abma, ‘Katholiek leren... maar wel ludiek!’, over De Kopse kant van Nijmegen. Vijftig jaar Akademie voor Edukatieve Arbeid.
  lees verder

 • Hans de Waardt, 'De psychiater en de witte vlek. 30 jaar GGZ Midden-Brabant 1970-2000’, Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. 30 (2007) 2, 80-81.
  lees verder
 • Marianne Wilschut, 'Te gast in Rusland (3e druk) (Boekbespreking)', Onze wereld, mei 2006
  lees verder
 • logo Maandblad voor Psychiatrie
  D.P. Ravelli, 'De psychiater en de witte vlek. 30 jaar GGZ Midden-Brabant 1970-2000 (Boekbespreking)', Tijdschrift voor Psychiatrie 47(2005) 7, 487-488
  lees verder

 • D.P. Ravelli, 'De belofte van het hiernumaals. Zeventig jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg in het gewest Breda 1929-1999 (Boekbespreking)', Tijdschrift voor Psychiatrie 44(2002) 12, 870-871
  lees verder
 • R. van Deth, 'Willemsen. C. Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967 (Boekbespreking)', Tijdschrift voor Psychiatrie, 39(1997), 12
  lees verder
 • Herman Simissen, 'De psychiater en de witte vlek', Streven 5(2005), p. 476-477
  lees verder
 • Jacques van Baar, brief naar aanleiding van 'De psychiater en de witte vlek', januari 2005
  lees verder
 • logo Maandblad Geestelijke volksgezondheid
  Ruud Abma, 'Cees Willemsen (2001). Zeventig jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg in het gewest Breda, 1929-1999' , in: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 4(2003), 415-419
  lees verder

 • Annemieke Klijn, 'Willemsen, C. Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967.' , in: Maandblad Geestelijke volksgezondheid 3(1998), 314-316
  lees verder

 • Nóg twee vette Tsjechov-jaren, door Arjan Peters, 05-01-2005
  lees verder

 • Titia, Anton, Henriette, Martinus, Annie, Stijn, Eva, door Battus, 29-03-1991
  Over Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling
  lees verder

 • Bij voorkeur ‘rustige, vrouwelijke krankzinnigen’, maar dan wel van rooms-katholieken huize door Monic Slingerland, 27-01-1998
  Over Van God los
  lees verder
 • Gidsje Baltische Staten, 10-01-2004
  lees verder


  Het lieve roomse inrichtingsleven door Hans van der Ploeg, 10-10-1997
  Over Van God los
  lees verder


 • De perfecte misdaad door Paul Arnoldussen, 30-03-1991
  Over Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling
  lees verder


 • 200 jaar vertalen door Willem G. Weststeijn, 19-10-1991
  Over Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling
  lees verder