Evenals bij de vijf broers en vijf zussen die na mij geboren werden, zijn we allen vernoemd naar de Heilige Maagd Maria. Ten tijde van mijn geboorte woonden mijn ouders in bij de familie Tissot van Pato op de Zandberglaan 33 in Breda. Grootmoeder Willemsen had dit huis vlak na de oorlog willen kopen voor ik meen tienduizend gulden, maar haar man, mijn opa, volgde zijn broers en kocht liever een huis in het Wilhelminapark. Op dit adres, Turnstraat nr. 2 in Breda, is hij uiteindelijk - in tegenstelling tot zijn broers op de nummers 6 en 8 - nooit gaan wonen. Nu woont daar mijn oudste zus Marie Jos met haar man Herman en op nr. 8 broer Leopold met vrouw en kinderen. En dag na mijn geboorte werd ik gedoopt in de Sacramentskerk. Mijn roepnaam werd Kees met een K, die ik later helaas heb veranderd in een C. Toen ik veel later mijn oudste zoon Yasha, de stamhouder, in strijd met de traditie geen Lambert noemde, reageerde mijn vader met een dodelijk: "Ik had van jou meer historisch bewustzijn verwacht". Hij had gelijk.