Bankieren in Zierikzee
De geschiedenis van de Zierikzeese Nutsspaarbank (1819-1999) begint vroeg in de negentiende eeuw, wanneer vooruitstrevende notabelen, sociaal bewogen maar ook paternalistisch, de gewone man en vrouw aansporen om wat geld opzij te leggen voor de oude dag of voor eventuele ziekte of werkeloosheid.

Sparen werd ook gezien als een nuttig instrument om het gewone volk burgerlijke normen en waarden bij te brengen als plichtsgevoel, matigheid en arbeidzaamheid. De Nutsspaarbank was de oudste bank op Schouwen-Duiveland, zelfs één van de eerste spaarbanken in Nederland en haar geschiedenis is nauw verweven met leven en lot van de eilandgemeenschap.

Door de snelle ontwikkelingen in de automatisering zag de bank zich na 180 jaar gedwongen haar onafhankelijkheid op te geven. Ze was toen al lang geen echte spaarbank meer. Als gevolg van de na-oorlogse verzorgingsstaat en de toenemende welvaart ontstond een andere houding tegenover het sparen. De komst van de girale loonbetaling in de jaren zestig van de 20ste eeuw en de toenemende concurrentie van de handelsbanken noodzaakten de Nutsspaarbank om haar servicepakket uit te breiden met zakelijke dienstverlening, verzekeringen, beleggingen en handel in vreemde valuta.

Met de overname door SNS Bank in 1999 verdween een van de allerlaatste zelfstandige banken van Nederland. Er werd een tijdvak afgesloten, maar de verbondenheid van de bank met de regio is gebleven.

sluit dit venster